1. Het park en de banen zijn alleen te betreden via de daarvoor aangebrachte paden en openingen.
 2. Ledenpassen
  2.1 Zonder geldige ledenpas kunt u niet spelen!
  2.2 Er bestaat één soort ledenpas. Dit is een hard plastic kaartje welke alleen geldig is, indien er een herkenbare foto van de eigenaar op staat. Tevens staat op de ledenpas geldigheidsjaar, verenigingsnaam, verenigingsnummer, naam, geboortedatum, geslacht, speelsterkte enkel en dubbel catagorie en bondsnummer vermeld.
  2.3 Jeugdleden die voortgezet onderwijs volgen mogen na 18:00 uur een baan reserveren indien er banen vrij zijn. Zij mogen echter geen seniorleden afschrijven.
 3. Speeltijd
  3.1 De speeltijd is te allen tijde voor jeugd- en senior leden: Enkelspel 45 minuten Dubbelspel 45 minuten Het Jiba reserveringssysteem bij de ingang van de kantine is hierbij de enige juiste tijd. Wekelijks terugkerende evenementen Jeugd woensdagmiddag Senioren vrijdagavond, tevens racketavond.
 4. Afschrijven
  4.1 U dient altijd uw ledenpas te gebruiken om via het Jiba reserveringsysteem een baan te reserveren, ook al zijn alle banen op dat moment vrij.
  4.2 U kunt afschrijven door de ledenpas van u en uw medespeler(s) door de cardreader te halen en via het menu uw baankeuze te maken.
  4.3 Alle spelers dienen te reserveren. Na het reserveren is men verplicht op het park te blijven. Een baan kan met minimaal twee ledenpassen, waarvan de houders op het park aanwezig dienen te zijn, worden afgeschreven.
  4.4 Reserveer na het beëindigen van uw speeltijd opnieuw een baan.
 5. Introducés
  5.1 Introducés zijn toegestaan, echter nooit op meer dan één baan tegelijk en niet op werkdagen na 18:00 uur.
  5.2 Introducés zijn mensen die geen lid zijn van TC Egmond aan Zee. De introducé is/wordt altijd uitgenodigd door mensen die wel lid zijn van TC Egmond aan Zee. Zij dienen zich vooraf te melden bij de dienstdoende kantinedienst.
  5.3 Introducés kunnen niet alleen reserveren. Reserveren mag alleen in combinatie met een lid van TC Egmond aan Zee. Ze zijn dan voor de lopende speeltijd lid van TC Egmond aan Zee.
  5.4 In het geval van een dubbelpartij bestaande uit vier personen dienen er minimaal twee personen lid te zijn van TC Egmond aan Zee.
  5.5 Kosten € 5,00 per persoon per speeltijd (zie 3.0 Speeltijd).
  5.6 Een en dezelfde persoon mag maximaal 3x als introducé worden uitgenodigd om te spelen bij TC Egmond aan Zee.
 6. Verhuur
  6.1 Tijdens de competitie- en/of toernooiperiode is geen verhuur van banen mogelijk. 6.2 Buiten deze periode is het mogelijk op de volgende tijdstippen een baan te huren: Elke dag van 09:00 tot 16:00 uur (behalve op woensdag!). Voor het huren van een baan kan men elke werkdag, vanaf 09:00 uur terecht bij de dienstdoende kantinedienst.
  6.3 Kosten € 12,50 per uur, dienen bij het huren van de baan te worden voldaan.
  6.4 Elke huurder dient zich te houden aan de regels opgesteld in dit reglement.
 7. Uitzonderingen
  7.1 Er zijn spelers die in het bezit zijn van een nationale tennispas d.w.z. dat ze gratis kunnen spelen op alle parken van Nederland. Ook op ons park is dit mogelijk. Iemand die zo’n pas bezit kan echter alleen bij ons spelen als hij/zij met een lid van onze vereniging speelt.
  7.2 Hij/zij dient zich dan te houden aan ons baanreglement, wat de speeltijden betreft. Hij/zij heeft dus geen enkele voorrang. Voor de goede orde dient hij/zij zich vooraf te melden bij de dienstdoende kantinedienst.
  7.3 Jeugdleden van TC Hogedijk mogen gratis gebruik maken van onze banen mits er gespeeld wordt tegen en/of met jeugdleden van TC Egmond aan Zee. In een dubbelspel moeten minimaal twee jeugdleden van TC Egmond aan Zee meedoen. Daarnaast moet elk jeugdlid van TC Hogedijk zich vooraf met zijn ledenpas melden bij de dienstdoende kantinedienst.
  7.4 Voor de jeugdleden van TC Egmond aan Zee geldt dezelfde regel als beschreven bij regel 7.3 wanneer zij willen tennissen bij TC Hogedijk.
 8. Tenslotte
  8.1 Alles mag zolang er ruimte is. Meer info: Gedragsregels van TC Egmond aan Zee. 8.2 De banen mogen alleen betreden worden door mensen met tennisschoenen.
  8.3 Bij meningsverschillen die niet in onderling overleg oplosbaar blijken is de beslissing van één van de leden van het bestuur bindend.
  8.4 Geen reglement kan alle situaties omvatten. Tracht enige soepelheid na te streven in die gevallen, waarin dit reglement onverhoopt voor meerder uitleg vatbaar is.
  8.5 Suggesties tot verbetering en/of aanvulling van dit reglement zijn altijd welkom bij de leden van het bestuur.