Ja, ik wil seniorlid worden van TC Egmond aan Zee en ik ga akkoord met onderstaande voorwaarden:

  Uw email (* verplicht )

  Uw naam *

  Straat *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Telefoonnummer *

  Geboortedatum *

  Ja, Hierbij machtig ik TC Egmond aan Zee om de jaarlijkse contributie bijdrage per automatische incasso te innen.

  Bank/giro rekening *

  Voorwaarden

  • De contributie bedraagt € 120,- per verenigingsjaar en géén eenmalig € 25,- inschrijfgeld.

  • Voor het eerste kalenderjaar gelieve de contributie over te maken op IBAN NL32RABO0315703342 t.n.v. TC Egmond aan Zee met vermelding van de volledige naam van het nieuwe lid.

  • Een recente pasfoto bij de ledenadministratie inleveren of digitaal naar e-mail: ledenadministratie@tcegmondaanzee.nl.

  • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december

  • Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie vóór 31 december van het lopende jaar. Tussentijdse opzegging houdt geen vermindering van de contributie in.

  • Tijdelijk stopzetten kan alleen in overleg met het bestuur in geval van ziekte of andere calamiteiten.